22

Pie autoostas velonovietnes ir (jautājums gan vai pie tāda objekta velonovietne 6 velosipēdiem ir atbilstoša, bet to papētīsim vasarā.) bet te tās arī ir traucējušas sētniekam.