Atbalsts brīvprātīgo darbam, palīdzot Ukrainas bēgļiem

2022. gada maijā ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu esam iesākuši projektu “Atbalsts brīvprātīgo darbam, palīdzot Ukrainas bēgļiem”

Projekta mērķis ir atbalsts brīvprātīgo darbam palīdzības akcijas Ukrainas bēgļiem laikā.
Apvienība “Pilsēta cilvēkiem”, lai palīdzētu bēgļiem no kara Ukrainā, izsludināja velosipēdu ziedošanas akciju, kurai atsaucās daudzi Latvijas iedzīvotāji. Ziedotos velosipēdus organizācijas brīvprātīgie remontē un saved lietošanas kārtībā.
Projekta ietvaros tek organizētas 10 velosipēdu apkopes darbnīcas, kā arī velosipēdu izsniegšanas pasākumi Ukrainas bēgļiem. To norisi arī nodrošina brīvprātīgie. Tāpat brīvprātīgie ir tie, kas brauc uz vairākiem velosipēdu ziedošanas punktiem pēc velosipēdiem, nogādā tos darbnīcās. Plānots, ka projekta laikā visās aktivitātēs kopā brīvprātīgā darba veikšanai izdosies piesaistīt apmēram 50-60 iedzīvotājus.
Brīvprātīgo piesaiste, koordinēšana, atbalsts viņu darbam ir izaicinājums organizācijai, kas tādā apjomā tik īsā laikā līdzīga veida aktivitātes iepriekš nebija veikusi.
Projekta aktivitāšu īstenošana uzlabo biedrības dalībnieku, kā arī jaunu brīvprātīgo iesaisti apvienības darbā. Tas apvienos kopīgā idejā, kā iesaistoties kopīgās pilsoniskās aktivitātēs, iespējams dot bēgļiem iespēju pārvietoties pa pilsētu ar videi un dabai draudzīgu mobilitātes veidu – velosipēdiem.

Finansējuma apjoms 5896€, kuri mums palīdz ar detaļu un rīku iegādi, telpu nomu, transportu un datu koordināciju.

Notikumi un pasākumi, sākot ar jaunākajiem:

● 04.06.2022. Velodarbnīca Velostacijā 13:00 – 18:00. Projekta noslēgums.
facebook.com/events/419902713308024/

● 03.06.2022. Velodarbnīca Viskaļos 15:00 – 19:00
facebook.com/events/578021967076963

● 28.05.2022. Velodarbnīca Velostacijā 12:00 – 20:00
facebook.com/events/542737163996211/

● 27.05.2022. Velodarbnīca Viskaļos 14:00 – 18:00
facebook.com/events/525842002343081/

● 24.05.2022. Talka Velostacijā 13:00 – 19:00
facebook.com/events/531880721646578/

● 24.05.2022. Aicinām ziedot vēl velosipēdus!
facebook.com/PilsetaCilvekiem/photos/a.1707379656141991/3244029255810349/

● 21.05.2022. Velo dalīšana Lastādijā 18:00 -20:00

● 21.05.2022. Velodarbnīca Velostacijā 12:00 – 20:00
facebook.com/events/405954281388857/

● 20.05.2022. Velo dalīšana Viskaļos. 16:00 – 18:00

● 20.05.2022. Velodarbnīca Brīvbodē, Viskaļos 14:00 -18:00
https://www.facebook.com/events/1137391170437961/?

● 14.05.2022. Velo dalīšana Lastādijā 18:00 – 20:00.

● 14.05.2022. Velodarbnīca Velostacijā 12:00 – 20:00
https://www.facebook.com/events/553008716404089

● 13.05.2022. Velo dalīšana Viskaļos. 16:00 – 18:00

● 13.05.2022. Velodarbnīca Brīvbodē, Viskaļos 14:00 -18:00
https://www.facebook.com/events/1160803631403827

● 7.05.2022. Velo dalīšana Lastādijā 18:00 – 20:00

● 7.05.2022. Velodarbnīca Velostacijā 12:00 – 20:00
https://www.facebook.com/events/364637729039533

● 6.05.2022. Velo dalīšana Viskaļos. 16:00 – 18:00

● 6.05.2022. Velodarbnīca Brīvbodē, Viskaļos 14:00 -18:00
https://www.facebook.com/events/5309833369056166