6

Izrādās, ka nezinātājam jābūt apveltītam ar īpaši labu redzi, jo pāri četru joslu ielai ir maza zīmīte, kas norāda, ka velomaršruts turpinās pāri ielai pa kreisi. Velomaršruta zīmīte atrodama pašā attēla vidū, virs meitenes galvas, aiz koka zariem.