Stāvvietas preču piegādātājiem

2019. gada decembrī uzsākām kopīgu darbu ar Latvijas Tirgotāju asociāciju, izstrādājot priekšlikumus, kā sakārtot situāciju ar preču piegādēm Rīgā. Problēmas būtība – preču piegādātājiem Rīgā nav gana daudz vietu, kur novietot automašīnu piegādes laikā, tādēļ viņi improvizēja un automašīnas novietoja, pārkāpjot CSN, – uz ietvēm.
Viens no mūsu piedāvātajiem risinājumiem bija īpašu piegādes stāvvietu ierīkošana kvartālu sākumā, tādējādi dodot iespēju piegādātājiem legāli novietot automašīnu kvartāla sākumos un tālāk uz veikalu/kafejnīcu preces nogādājot ar piegāžu ratiem. 2020. gada jūnijā beidzot sākās stāvvietu ierīkošana.