Stāvvietas preču piegādātājiem Rīgā

Nesenajā rakstā “Nihilisms uz Rīgas ietvēm” rakstījām par Rīgas problēmu ar ļoti daudzajiem autovadītājiem, kas savas automašīnas novieto uz ietvēm. Rakstā jau minējām, ka daudzviet Rīgā tik tiešām ir problemātiski veikt preču piegādes, kas varētu būt iemesls, kāpēc daudzi piegādātāji izvēlas novietot piegādes transportu uz ietvēm, savu problēmu noveļot uz mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.

Kā jau minējām rakstā, līdz šim vairākkārt Rīgas domes Satiksmes departamentā ar iniciatīvu šo problēmu sakārtot atdūrāmies kā pret sienu. “Rīgā reiz jau tika ierīkotas preču piegādes zonas, vairāk nav nepieciešamas, piegādes transportu līdz 5 minūtēm drīkst novietot jebkurā stāvvietā,” skan viņu galvenais arguments, kāpēc problēmu nerisināt. Tik tiešām – pirms 17 gadiem Rīgā tika izveidotas preču piegādes stāvvietas.

Tomēr to skaits ir kā piliens jūrā. Šobrīd Rīgas centrālajās apkaimēs kopā ir tikai 12 (!) stāvvietas preču piegādes transportam:

Stāvvietas preču izkraušanai ir nepieciešamas vai ikkatrā šķērsielā un vietā, kur tas iespējams – pat neatkarīgi no tā, vai šobrīd veikali tuvumā ir, vai nav, jo piegādes skar ne tikai mazumtirdzniecībai un kafejnīcām paredzētās preces, bet arī internetveikalu, sīkpaku pasūtījumus utt. Visātrāk un vienkāršāk realizējamais risinājums ir šobrīd esošo maksas un bezmaksas stāvvietu pirmo un pēdējo vietu pārveidošana par preču piegādes stāvvietām:

Šādā veidā tikai Rīgas centra kodolā vien iespējams izveidot aptuveni 700 piegādes stāvvietas esošo autostāvvietu vietā:

Stāvvietas preču piegādēm būtu jāierīko arī citās blīvi apdzīvotās apkaimēs – Āgenskalnā, Teikā, Maskavas priekšpilsētā utt., bet prioritāri tas jāsāk darīt tieši Rīgas centrā, kur problēmas ir vislielākās augstās satiksmes intensitātes un lielā gājēju skaita dēļ.

Lai piegāžu stāvvietas neapgrūtinātu krustojumu pārredzamību, līdz ar šo stāvvietu izveidošanu ir jāpadara arī kāds Rīgas domes nepadarīts darbiņš. Sākot no 2016. gada 1. janvāra CSN ir noteikts, ka automašīnas novietot ir aizliegts tuvāk par 5m no krustojuma sākuma. Rīgā joprojām ir simtiem vietu, kur saglabātas maksas un bezmaksas autostāvvietas tuvāk par 5 metriem no krustojuma. Tās jau šobrīd apgrūtina redzamību un apdraud satiksmes dalībnieku drošību. Ierīkojot jaunās piegādes stāvvietas, jāparūpējas, lai tās atrastos vismaz 5m no krustojuma. Šo atbrīvoto vietu iespējams izmantot lietderīgi, uzstādot Rīgā tik ļoti trūkstošās velonovietnes uz brauktuves. Velosipēdu novietne redzamību neapgrūtinātu, jo velosipēdi ir krietni zemāki par automašīnām. Rezultātā, risinot piegāžu jautājumu, mēs uzreiz sakārtotu trīs problēmas:

  • Uzlabota satiksmes drošība krustojumos
  • Rasta vieta preču piegādēm
  • Rasta vieta velonovietnēm

Velc aiz līnijas uz labo pusi, lai vizuāli redzētu, kādu risinājumu mēs piedāvājam:

Tā kā Rīgas domei un RDSD nesen nomainījušies vadības cilvēki, tad sadarbībā ar Latvijas Tirgotāju asociāciju esam sagatavojuši iesniegumu ar lūgumu RDSD uzsākt piegāžu stāvvietu plānošanu un nākamā gada budžetā ieplānot nepieciešamo finansējumu piegāžu stāvvietu ierīkošanai. Latvijas Tirgotāju asociācijā ir vairāk nekā 600 uzņēmumu, no kuriem lielāko daļu loģistika un piegādes ietekmē ļoti tieši. Mazumtirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumiem preču piegādes notiek katru dienu un sastāda ievērojamu daļu no izmaksām. Preču piegādāšanas stāvvietas ir lielisks veids, kā izmaksas samazināt, reizē sakārtojot šobrīd esošo haosu uz ietvēm, velojoslām un tā saukto “dubulto parkošanos”, kas negatīvi ietekmē pārējos pilsētas iedzīvotājus.

Tāpat kopā ar Latvijas Tirgotāju asociāciju esam aicinājuši Rīgas domi palielināt laika periodu, kurā, veicot preču piegādi, kravas automašīnu drīkst novietot apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās. Šobrīd noteikumos šis laiks ir no plkst. 20.00-07.00 visa veida piegādēm un no plkst. 12.00-14.00 tikai pārtikas preču piegādēm.

Mēs ierosinām dienas vidū laika periodu pagarināt par 4 stundām no plkst. 10.00-16.00 un ļaut arī šajā periodā veikt visa veida preču piegādes. Šāds laika “rāmis” joprojām būtu ārpus sastrēgumstundām, līdz ar to lielus traucējumus satiksmei neradītu, bet krietni uzlabotu apstākļus preču piegādātājiem.

Pēc tam, kad piegāžu autostāvvietas būtu izveidotas kvartālu galos, nākamais loģiskais solis būtu tādas ierīkot arī garāko kvartālu vidū.

Realizējot iepriekš minētos soļus un pastiprinot policijas kontroli, arī Rīgā beidzot būtu tāda kārtība kā jau iepriekš minētajā Prāgā, Berlīnē un citās Eiropas galvaspilsētās, kur uz ietvēm automašīnas tiek novietotas ļoti reti. Ceram, ka Rīgas domes un Satiksmes departamenta vadība beidzot ieklausīsies mūsu un Latvijas Tirgotāju asociācijas aicinājumā sakārtot stāvvietu jomu Rīgā.

Krustojumu sakārtošanas shēma